17.2 C
Budapest
2019. május 27. (hétfő)
Nyereményjáték

Nyerj páros belépőt az Avatar: Discover Pandora kiállításra

Avatar: Discover Pandora kiállítás

JÁTÉK LEÍRÁSA

A Program Fürkész programmagazin márciusi nyereményjátékában páros belépőt nyerhettek a Avatar: Discover Pandora kiállításra!
A játék a Program Fürkész Facebook oldalán zajlik: https://www.facebook.com/programfurkesz
Feladat: Az eredeti posztban (amit mindig a https://www.facebook.com/programfurkesz oldalon találsz), írd meg a kép alatt kommentben az Avatar című film rendezőjének nevét!
Játék ideje: 2019.03.14 – 2019.03.19.
Sorsolás: 2019.03.20.
Nyeremény: páros belépő az Avatar: Discover Pandora kiállításra
Ha szeretnéd, hogy ismerőseid is értesüljenek a játékról, oszd meg a bejegyzést vagy a kommentben említsd meg őket (@ismerősöd neve)! Az oldal kedvelését és megosztását külön köszönjük!

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Játék szervezője
A Program Fürkész online programmagazin (programfurkesz.hu), mint Szervező üzenőfali nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/programfurkesz weboldalon az oldal -és leendő felhasználói számára.
A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező látja el. A felajánlott nyereményt (4. pontban található) az Avatar: Discover Pandora kiállítás, mint Támogató biztosítja, amit ezúton is köszönünk.
2. A játék időtartama
A nyereményjáték 2019.03.14 -től 2019.03.19 -ig tart.
3. Játék menete
A játékosoknak az eredeti poszt (amit mindig a https://www.facebook.com/programfurkesz oldalon találsz) alatt, kommentben kell megírniuk a feltett kérdésre a helyes választ a megadott határidőig. A játék időtartama alatt és határidőig megírt helyes választ adók között kisorsoljuk a 4. pontban található nyereményt. A játék a megadott határidővel lezárul, utána érkezett válaszok már nem érvényesek.
4. Nyeremény
A nyertes részére 2 db belépő az Avatar: Discover Pandora kiállításra, hogy másodmagával  élvezhesse az Andrássy Élményközpontban (1061 Budapest, Andrássy út 39.). A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
5. A sorsolás időpontja és a nyertes kiértesítése
A sorsolás időpontja: 2019.03.20.
A nyertes nevét a Szervező kommentben teszi közzé a poszt alatt a sorsolás napján. Ezzel a nyertes értesítése megtörtént, további kötelezettsége a Szervezőnek a Nyertes irányába nincs. A kiírást követően a megadott határidőig áll rendelkezésére a Szervezőket felkeresni.
6. A sorsolás menete
A játék végén Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 1 nyertest és 1 (tartalék) pótnyertest.
A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.
Szervező a nyertest a nyereményjáték kommentjében értesíti. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 1 munkanapon belül Facebook üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a Szervezőnek. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem kötelezhető arra, hogy a gépi sorsolás menetét nyilvánossá tegye.
7. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 16 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.
8. Személyes adatok kezelése
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.
9. Adózás és költségek
A nyeremény járulékos költségeit a Szervező és a nyeremény felajánlója viseli, ami a 2 db belépőt és annak átadását érinti. A Szervező ezen felül nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználásért és annak körülményeiért. A belépők érvényességét és hitelességét a Támogató vállalja. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
10. Kik nem vehetnek részt a játékban?
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Támogató munkatársai, családtagjai, valamint az általuk megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.
11. Facebook mentesítési nyilatkozat
A Facebook nem vállal felelősséget a játékért, nem szponzorálja, nem adminisztrálja azt!
12. További rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a programfurkesz.hu Facebook oldalán privát üzenetben vagy a hello@programfurkesz.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.
2019.03.14. │ programfurkesz.hu

RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

Kapcsolódó cikkek

X